Osapuolet

Omistaja

Verlan Tehdasmuseo
UPM Kymmene Oyj
Kouvola.
Verlan mökit omistaa UPM Kymmene Oyj.

Varaustenhallinta ja huolto

Repovalkea Oy / Tervarumpu
Postiosoite: Niittymäentie 13, 46110 TUOHIKOTTI
Puhelin: +358 400 718 248
Sähköposti: info@tervarumpu.fi
Y-tunnus: FI2363958-7

Repovalkea Oy/Tervarumpu vastaa mökkien varaamisesta ja siihen liittyvistä online-palveluista sekä kohteiden huollosta.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja varatessaan UPM Kymmene Oyj:n Verlan tehdasmuseon mökkejä Internet-palveluissa. Lisäksi asiakas sitoutuu noudattamaan mahdollisia vuokraamaansa kohdetta koskevia erityisehtoja.

Varausehdot

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Verlan tehdasmuseo tai Tervarumpu ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Tervarumpuun tilanteen korjaamiseksi.
 • Verlan tehdasmuseo tai Tervarumpu ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.
 • Peruutus- tai siirtopyynnön tekemiseen on käytettävä peruutus-/siirtolomaketta. Muista kanavista tulleita peruutus- tai siirtopyyntöjä ei käsitellä.


   
 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Tervarumpu on vastaanottanut lomakkeella syötetyn peruutuksen. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 30 vuorokautta ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Verlan tehdasmuseo irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Sisäänkirjautuminen ja avaimet

 • Asiakas saa noin 24 tuntia varauksen alkua linkin sisäänkirjautumiseen.
 • Sisäänkirjautuminen on edellytys avaimen saamiselle.
 • Sisäänkirjautuminen on mahdollista vain maksetuille voimassa oleville varauksille.
 • Avaimet ovat suoraan kohteessa avainlaatikossa, johon luovutetaan varauskohtainen PIN-koodi sisäänkirjautumisen jälkeen.
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessa samaan avainlaatikkoon, josta se noudettiin varauksen alkaessa.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.
 • Tervarummulla ja Verlan Tehdasmuseolla on oikeus periä vähintään 50 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas huolehtii kohteen ja sen pihapiirin siisteydestä
 • Asiakas sitoutuu lajittelemaan kaikki kohteessa tuottamansa jätteet ja viemään ne Verlan lajittelupisteisiin ohjeiden mukaisesti (lajitteluohjeet) vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa Tervarumpu tai Verlan Tehdasmuseo kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 62 eur/h, matkakulut 0,87 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja mökeissä ellei toisin ole kohdekuvauksessa mainittu.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Verlan tehdasmuseolle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Verlan tehdasmuseo ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Reklamaatiot

 • Mahdollinen ilmoitus on tehtävä välittömästi kun epäkohta havaitaan, jotta tarjoutuu tilaisuus korjata epäkohta.
 • Mikäli ilmoitus on tehty, eikä epäkohtaa ole korjattu kohtuullisessa ajassa ja reklamaatioon liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti sähköpostiin.
 • Tervarumpu ja/tai Verlan tehdasmuseo pyrkivät käsittelemään reklamaation mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Tervarumpu ja/tai Verlan tehdasmuseo eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Tervarumpu soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Tervarumpu ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Laskutus tapahtuu täysin automaattisella laskutuspalvelulla.
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Yksityisasiakkaalla (HETU) ei ole mahdollisuutta tilata laskulla.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Tervarumpu ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Verlan tehdasmuseolla ja Tervarummulla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.